Tietosuojaseloste


Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 25.2.2021.

 

1. Rekisterinpitäjä:

Optikko Arvola Oy (y-tunnus 0420155-5)

Käyntiosoite/Postiosoite: Mannerheimintie 20, 00100 Helsinki.

Puhelin: (09) 586 0800.

 

 

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt:

Eetu Arvola 

Puhelin: (09) 586 0800

Sähköposti: optikko@optikkoarvola.fi

 

 Ilkka Arvola 

Puhelin: (09) 586 0800.

Sähköposti: ilkka.arvola@optikkoarvola.fi

 

3. Rekisterin nimi

Optikko Arvola Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Meillä Optikko Arvolassa on lakisääteinen velvoite kerätä silmälasi- ja piilolasiasiakkaittemme henkilötietoja asiakasrekisteriimme.

Henkilötietoja voivat käsitellä yrityksen työntekijät. Näitä tietoja käytämme vain asiakkaan silmien, piilolinssien, silmälasien tai muiden optisten laitteiden voimakkuuksien tai silmien terveydentilaa määrittäessä/tarkistaessa. Henkilötietoja voimme käyttää myös yhteydenpitoon asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpitoon.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 

Perustiedot:

-Etu- ja sukunimi

-Henkilötunnus

-Syntymäaika

-Yhteystiedot (puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, postitusosoitteet)

-Alaikäisen asiakkaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yhteystiedot

 

Muut tiedot:

-Kehystiedot

-Linssitiedot (silmälaseista sekä piilolaseista)

-Asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten palautteet, reklamaatiot ja maksut.

-Asiakassuhteen hoitoon sekä ylläpitoon liittyvät toimenpiteet.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse antaessa ja päivittäessä henkilötietoja myymälässä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta tai muussa palvelutilanteessa. Alaikäisen asiakkaan osalta hänen tietonsa voi luovuttaa hänen huoltajansa tai laillinen edustajansa.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista ja jakaa siltä osin niin kuin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden henkilötiedot ovat tietojärjestelmässämme salasanan takana ja vain henkilökuntamme voi niitä käyttää tai käsitellä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan aina suurta huolellisuutta.

Paperiset asiakaskortit tuhotaan paperisilppurin läpi kun niitä ei jatkossa tarvita. (Tämä tapahtuu kun asiakas on hakenut silmälasit tai piilolasit ja maksu on suoritettu liikkeessämme. Mikäli tuotteet menevät laskutukseen, niin asiakaskortti tuhotaan, kun maksusuoritus on tullut tilillemme).

Asiakasrekisterimme asiakastietojen varmuuskopioinnin hoitaa Pro Media Data Oy.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Haluamme olla avoimia siitä, mihin käytämme henkilötietoja. Asiakkaalla on aina oikeus nähdä omat tietonsa asiakaskortistostamme. Alaikäisen lapsen tiedot voi nähdä hänen huoltajansa tai laillinen edustajansa. Asiakas voi myös vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

 

 

Tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ole yhteydessä suoraan rekisteristä vastaaviin henkilöihin.